chirurgia laserowa

Poznańul. Rubież 14 B
Rejestracja: 601 82 95 07

Ostrów Wielkopolski, ul. Śmigielskiego 20
Rejestracja: 607 993 250

Londyn, 45 Lavender Hill | SW11 5QW
Rejestracja: +44 20 7223 5114

Nasze gabinety

Poznań

ul. Rubież 14 B 

Rejestracja: 10:00 - 18:00
tel. 601 82 95 07


Ostrów Wielkopolski

ul. Śmigielskiego 20

Rejestracja: 10:00 - 18:00
tel. 607 993 250


Londyn

45 Lavender Hill | SW11 5QW

Rejestracja: http://sw11clinic-clapham.co.uk
tel.
+44 20 7223 5114